Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
STRATEGIA ROZWOJU GMINY PADEW NARODOWA
Rozkład jazdy
Pogoda
Gok
Urząd Skarbowy w Mielcu
Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski
Starostwo Powiatowe w Mielcu
Powiatowy Urząd Pracy
Regionalny Ośrodek EFS
Państwowa Komisja Wyborcza
PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. F. KREMPY W PADWI NARODOWEJ
Publiczna szkola Podstawowa w Padwi Narodowej
Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej
Niepubliczne Przedszkole
Aktualności
 
KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W MIELCU
2015-02-19
KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W MIELCU
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu uprzejmie informuje, że w dniu 11.03.2015r. w godzinach od 8.00 do 15.00 zostaną uruchomione w budynku Urzędu Gminy w Padwi Narodowej stanowiska ds. obsługi zeznań rocznych za 2014r., w tym z możliwością przesłania zeznań drogą elektroniczną.
 
SZLAKAMI POLSKICH BAJEK I LEGEND
2015-03-05
SZLAKAMI POLSKICH BAJEK I LEGEND
W środę (4.03) w Niepublicznym Przedszkolu "Promyczek" rozpoczęła się akcja czytelnicza pod hasłem "Szlakami polskich bajek i legend".
 
II MIEJSCE DLA WERONIKI SKÓRSKIEJ
2015-03-04
II MIEJSCE DLA WERONIKI SKÓRSKIEJ
II miejsce dla Weroniki Skórskiej w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy pożarom".
 
XXI SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - REKRUTACJA DO PROJEKTU
2015-03-04
XXI SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY - REKRUTACJA DO PROJEKTU
Projekt
 
INFORMACJA O SZKOLENIU W ZWIĄZKU Z NOWYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.
2015-03-03
INFORMACJA O SZKOLENIU W ZWIĄZKU Z NOWYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.
Mieleckie Biuro Powiatowe ARiMR zaprasza na szkolenie: "Zasady przyznawania wsparcia - płatności bezpośrednie, płatność za zazielenienie".
 
DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY.
2015-03-03
DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY.
Informujemy, że w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 12:00 w Biurze Rady Gminy w Padwi Narodowej (pokój nr 11 Urzędu Gminy) pełnione asą dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Padwi Narodowej.
 
DEWASTACJA DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZADUSZNIKI
2015-03-03
DEWASTACJA DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZADUSZNIKI
Do nietypowego zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie tj. 01.03.2015 r. w miejscowości Zaduszniki. Po drogach transportu rolnego przejechało kilkanaście samochodów terenowych poważnie uszkadzając w/w drogi.
 
2015-03-02
WYNIKI WYBORÓW SOŁTYSÓW W ZACHWIEJOWIE I W ZARÓWNIU
W dniach 26 i 28 lutego odbyły się wybory sołtysów w sołectwach Zachwiejów i Zarównie.
 
2015-03-02
ZMARŁ ANDRZEJ KAŁUŻA - BYŁY WÓJT GMINY TUSZÓW NARODOWY, KIEROWNIK BIURA LGD PROWENT W MIELCU
Zmarł Andrzej Kałuża - były Wójt Gminy Tuszów Narodowy, Kierownik biura LGD PROWENT w Mielcu.
 
1 MARCA - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
2015-03-01
1 MARCA - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 
ROZMOWY NA TEMAT OBCHODÓW ROCZNICOWYCH 120-LECIA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W PADWI NARODOWEJ
2015-02-27
ROZMOWY NA TEMAT OBCHODÓW ROCZNICOWYCH 120-LECIA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W PADWI NARODOWEJ
Spotkanie
 
TARGI ROLNICZE AGRO-PARK
2015-02-26
TARGI ROLNICZE AGRO-PARK
Zaproszenie na VIII edycję Targów Rolniczych AGRO-PARK 2015.
 
INFORMACJA O ZAPISACH DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ˝PROMYCZEK˝ NA ROK 2015/2016
2015-02-26
INFORMACJA O ZAPISACH DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ˝PROMYCZEK˝ NA ROK 2015/2016
 
 
KULINARNIE I RODZINNIE - ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE WARSZTATY
2015-02-26
KULINARNIE I RODZINNIE - ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE WARSZTATY
 
 
POPRAWA PRZEJEZDNOŚCI DRÓG W MIEJSCOWOŚCI WOJKÓW
2015-02-25
POPRAWA PRZEJEZDNOŚCI DRÓG W MIEJSCOWOŚCI WOJKÓW
Wójt Gminy Padew Narodowa na wniosek mieszkańców wsi Wojków podjął działania mające na celu poprawę przejezdności dróg.
 
2015-02-25
OGŁOSZENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM W ZADUSZNIKACH
W związku z niedokonanym na poprzednim zebraniu wiejskim wyborem sołtysa i rady sołeckiej wsi Zaduszniki Wójt Gminy Padew Narodowa zwoluje ponowne zebranie wyborcze na dzień 5 marca 2015 r.
 
2015-02-25
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PADE NARODOWA
Obwieszczenie Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 24 lutego 2015 r. o przesunięciu terminu na uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. " Budowa turbin wiatrowych na działkach o nr ewid.: 72, 73, 74, 75, i 76 położonych w miejscowości Padew Narodowa
 
POSIEDZENIE GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
2015-02-24
POSIEDZENIE GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W dniu 24 lutego br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
PODZIĘKOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW WSI PADEW NARODOWA.
2015-02-24
PODZIĘKOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW WSI PADEW NARODOWA.
Soltys i Rada Sołecka wsi Padew Narodowa dziękują mieszkańcom wsi za okazane zaufanie i oddane głosy w wyborach w dniu 22 lutego 2015 r.
 
2015-02-24
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
Pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego wspólnie z pracownikami Biura Powiatowego ARiMR zapraszają wszystkich chętnych na spotkanie/szkolenie do Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej.
 
INFORMACJA WÓJTA GMINY O PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA WODY  Z GMINNEGO WODOCIĄGU W PADWI NARODOWEJ
2015-02-23
INFORMACJA WÓJTA GMINY O PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA WODY Z GMINNEGO WODOCIĄGU W PADWI NARODOWEJ
Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu z dnia 03.02.2015 r. informuję, że woda z  wodociągu sieciowego Padew Narodowa odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 
TYDZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW
2015-02-23
TYDZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW
W dniach od 23 do 27 lutego będzie odbywał się Tydzień Ofiar Przestępstw, akcje wspierająca osoby, które stały się ofiarami działań naruszających prawo.
 
PROMESA DLA GMINY PADEW NARODOWA
2015-02-23
PROMESA DLA GMINY PADEW NARODOWA
Promesa - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 
APEL O NIEWYPALANIE SUCHYCH TRAW.
2015-02-23
APEL O NIEWYPALANIE SUCHYCH TRAW.
 
 
2015-02-23
WYNIKI WYBORÓW SOŁTYSA W PIERZCHNEM
W dniu 20 lutego br. w sołectwie Pierzchne odbyło się zebranie wiejskie, na którym dokonano wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.
 
2015-02-23
W ZADUSZNIKACH NIE DOKONANO WYBORU SOŁTYSA.
Do niecodziennej sytuacji doszło podczas zebrania wyborczego organów sołectwa Zaduszniki.
 
TABLETY W TWOJEJ BIBLIOTECE
2015-02-23
TABLETY W TWOJEJ BIBLIOTECE
Nasza Biblioteka może już zaprosić wszystkich chętnych do skorzystania z nowego sprzętu, otrzymanego dzięki udziałowi w projekcie "Tablety w Twojej bibliotece".
 
FERIE W BIBLIOTECE
2015-02-23
FERIE W BIBLIOTECE
Ferie w bibliotece.
 
2015-02-23
JÓZEF KAWIK PONOWNIE WYBRANY NA SOŁTYSA WSI PADEW NARODOWA
W odbytych wczoraj wyborach sołtysa wsi Padew Narodowa zwyciężył Józef Kawik otrzymując 388 głosów.
 
ANKIETYZACJA MIESZKAŃĆOW NA CELE OPRACOWANIA ˝PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY PADEW NARODOWA˝
2015-02-20
ANKIETYZACJA MIESZKAŃĆOW NA CELE OPRACOWANIA ˝PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY PADEW NARODOWA˝
    Ankieta dostępna jest w formie elektronicznej na stronie www.emisja.org/padewnarodowa .
 
ALASKA DALEKO ... PODKARPACKIE TUŻ, TUŻ.
2015-02-20
ALASKA DALEKO ... PODKARPACKIE TUŻ, TUŻ.
Zaproszenie na imprezę.
 
ODBIÓR WYROBÓW AZBESTOWYCH Z TERENU GMINY  PADEW NARODOWA W 2015 R.
2015-02-19
ODBIÓR WYROBÓW AZBESTOWYCH Z TERENU GMINY PADEW NARODOWA W 2015 R.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie do odbioru i utylizacji wyrobów azbestowych w 2015 r.
 
2015-02-17
INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU OWOCÓW I WARZYW PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNĄ DYSTRYBUCJĘ.
Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w odbiorze owoców i warzyw przeznaczonych na bezpłatną dystrybucję (w związku z embargiem rosyjskim) mogą uczestniczyć organizacje charytatywne i inne organizacje: szkoły, przedszkola, domy dziecka, placówki wychowawcze, zakłady karne, szpitale, domy spokojnej starości…
 
WALENTYNKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
2015-02-16
WALENTYNKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
W sobotę 14.02.2015r. na hali sportowej Zespołu Szkół w Padwi Narodowej odbył się I Walentynkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy.
 
KOMUNIKAT STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO.
2015-02-16
KOMUNIKAT STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO.
Zarząd Powiatu Mieleckiego informuje, że główna siedziba Starostwa Powiatowego w Mielcu mieści się obecnie w budynku przy ul. Wyspiańskiego 6 w Mielcu.
 
2015-02-16
WYNIKI WYBORÓW SOŁTYSA W KĘBŁOWIE
Józef Dul ponownie wybrany na sołtysa wsi Kębłów.
 
2015-02-12
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH
Informujemy, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą Nr 9/2014 zarządziła termin wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych na 31 maja 2015 roku.
 
INFORMACJA O ZEBRANIACH SPRAWOZDAWCZYCH W JEDNOSTAKCH OSP.
2015-02-12
INFORMACJA O ZEBRANIACH SPRAWOZDAWCZYCH W JEDNOSTAKCH OSP.
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Padwi Narodowej zaprasza druhów strażaków, członków drużyn młodzieżowych, sympatyków oraz chętnych do wstąpienia w szeregi ochotniczych straży pożarnych z terenu naszej Gminy na zebrania sprawozdawcze, jakie odbędą się w poszczególnych jednostkach OSP w miesiącach: luty i marzec 2015 r.
 
2015-02-10
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI DZIAŁAŃ STRATEGII
W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Padew Narodowa na lata 2014-2020 zapraszamy wszystkie zainteresowane instytucje, organizacje, przedsiębiorców oraz mieszkańców gminy do składania propozycji działań, które powinny być uwzględnione przy formułowaniu zapisów powstającej Strategii.
 
2015-02-10
TRWAJĄ PRACE NAD STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY PADEW NARODOWA
W gminie Padew Narodowa trwają prace związane z przygotowaniem strategii rozwoju gminy budowanej z zapewnieniem udziału przedstawicieli lokalnej społeczności.
 
2015-02-03
OGŁOSZENIA O PRZETARGACH
Ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa - dz. ew. nr 1541 i 1543/1.
 
2014-12-23
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2015 ROK
Harmonogram odbioru odpadow komunalnych na rok 2015.
 
ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
2010-03-10
ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
Informujemy Szanownych Państwa, że na stronie internetowej Cyfrowy Urząd można wypełnić i wydrukować wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 
WYBORY SOŁTYSA WSI PADEW NARODOWA
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 25 MAJA 2014 R.
RADARY METEOROLOGICZNE
PROT
Wodne Forum Dyskusyjne
Foto Galeria
Wydziały Zamiejscowe KUL w Stalowej Woli
Powrót na górę strony
Licznik odwiedziń: 0285596
Urząd Gminy w Padwi Narodowej, Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa, woj. podkarpackietel.: (+48 15) 851 44 60
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x