Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
STRATEGIA ROZWOJU GMINY PADEW NARODOWA
Rozkład jazdy
Pogoda
Gok
Urząd Skarbowy w Mielcu
Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski
Starostwo Powiatowe w Mielcu
Powiatowy Urząd Pracy
Regionalny Ośrodek EFS
Państwowa Komisja Wyborcza
PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. F. KREMPY W PADWI NARODOWEJ
Publiczna szkola Podstawowa w Padwi Narodowej
Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej
Niepubliczne Przedszkole
Aktualności
 
OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE
2015-03-31
OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE
Ostrzezenie meteorologiczne o silnym wietrze.
 
OFERTA  SPRZEDAŻY SADZONEK
2015-03-31
OFERTA SPRZEDAŻY SADZONEK
Informacja Nadleśnictwa Kolbuszowa.
 
DZIEŃ OTWARTY W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU ˝PROMYCZEK˝
2015-03-31
DZIEŃ OTWARTY W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU ˝PROMYCZEK˝
Drzwi otwieramy "PROMYCZEK" zwiedzamy!!!
 
ZAPISY DZIECI DO ŻŁOBKA ˝MAŁE SMYKI˝
2015-03-31
ZAPISY DZIECI DO ŻŁOBKA ˝MAŁE SMYKI˝
Informacja o zapisach dzieci w wieku do 20 tygodnia życia do żłobka "Male Smyki".
 
NA TERENIE CAŁEJ GMINY NIE WŁĄCZYŁO SIĘ OŚWIETLENIE ULICZNE
2015-03-30
NA TERENIE CAŁEJ GMINY NIE WŁĄCZYŁO SIĘ OŚWIETLENIE ULICZNE
W związku ze zmianą czasu z zimowego na letni w dniu 29 marca br. na terenie całej Gminy Padew Narodowa ( z wyjątkiem Centrum Padwi Narodowej) nie włączyło się oświetlenie uliczne.
 
OBRADOWAŁA RADA GMINY
2015-03-30
OBRADOWAŁA RADA GMINY
W dniu 27 marca 2015 r. odbyła się III sesja Rady Gminy w Padwi Narodowej.
 
DZIEŃ OTWARTY W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU ˝SMYKI˝
2015-03-30
DZIEŃ OTWARTY W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU ˝SMYKI˝
W niedzielę 29 marca w godzinach 12.00 – 15.00 w Niepublicznym Przedszkolu "Smyki" prowadzonym przez Stowarzyszenie OMNIBUS został zorganizowany Dzień Otwarty. Każdy Przyszły Smyk został przywitany balonikiem i upominkiem niespodzianką.
 
OGŁOSZENIE O URUCHOMIENIU PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH.
2015-03-27
OGŁOSZENIE O URUCHOMIENIU PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH.
Wójt Gminy Padew Narodowa informuje mieszkańców gminy że z dniem 11 kwietnia 2015 roku uruchomiony zostaje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Padwi Narodowej przy ul. Polnej 3a (obok oczyszczalni ścieków).
 
2015-03-26
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego oddalonego 11 km na zachód Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY CZYTAŁ DZIECIOM BAJKI
2015-03-25
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY CZYTAŁ DZIECIOM BAJKI
Kolejne szlaki polskich bajek i legend przetarte. Tym razem gościł u "Promyczków" Pan Przewodniczący Rady Gminy Janusz Bik.
 
DNI OTWARTE W NIEPUBLICZNYM  PRZEDSZKOLU ˝PROMYCZEK˝
2015-03-24
DNI OTWARTE W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU ˝PROMYCZEK˝
28 marca 2015 r. – DZIEŃ OTWARTY w Niepublicznym Przedszkolu "Promyczek" od godz. 10.00 do godz. 11.30. Zapraszamy w tym czasie nasze przyszłe przedszkolaki wraz ze swoimi Rodzicami, aby miały możliwość poznania naszej oferty na rok 2015/2016.
 
ODBYŁ SIĘ PIERWSZY KONWENT SOŁTYSÓW
2015-03-20
ODBYŁ SIĘ PIERWSZY KONWENT SOŁTYSÓW
W dniu 20 marca 2015 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy z sołtysami z Gminy Padew Narodowa. Spotkanie określono mianem konwentu sołtysów i taki charakter przybierze w przyszłości.
 
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ SZANSĄ NA POZYSKANIE ŚRODKÓW DLA MIESZKAŃCÓW
2015-03-20
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ SZANSĄ NA POZYSKANIE ŚRODKÓW DLA MIESZKAŃCÓW
27 października 2014 r. Gmina Padew Narodowa podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
 
2015-03-19
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PADEW NARODOWA Z DNIA 16 MARCA 2015.
Obwieszczenie Wójta Gmiy Padew Narodowa w sprawie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa turbin wiatrowych na działkach o nr ewid.: 72, 73, 74, 75, i 76 położonych w miejscowości Padew Narodowa
 
MEDALE NASZYCH MŁODYCH PIŁKARZY
2015-03-19
MEDALE NASZYCH MŁODYCH PIŁKARZY
Czterech zawodników trenujących na co dzień w radomyskim oddziale Akademii Piłkarskie Nadzieje sięgnęło po medale w ogólnopolskich turniejach organizowanych w Tarnobrzegu i Kolbuszowej.
 
SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KURATORYJNYCH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
2015-03-18
SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KURATORYJNYCH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
Sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych.
 
OMAWIANO FINANSE OŚWIATY GMINNEJ
2015-03-18
OMAWIANO FINANSE OŚWIATY GMINNEJ
W dniu 17 marca br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświatowo-Socjalnej i Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Padwi Narodowej poświęcone omówieniu perspektyw rozwoju Zespołu Szkół W Padwi Narodowej na najbliższe lata.
 
OGÓLNOPOLSKIE WYBORY KSIĄŻEK
2015-03-18
OGÓLNOPOLSKIE WYBORY KSIĄŻEK
Biblioteka szkolna Zespołu Szkół w Padwi Narodowej 11 marca przystąpiła do akcji "Ogólnopolskie Wybory Książek", organizowanej przez redakcję miesięcznika "Biblioteka w Szkole" i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
 
2015-03-17
INFORMACJA WÓJTA GMINY
Informacja Wójta Gminy o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego.
 
2015-03-12
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ POSZUKUJE OSOBY DO PRACY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM
Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej.
 
2015-03-10
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PADEW NARODOWA
Ogłoszenie Wójta Gminy Padew Narodowa o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki przeciw alkoholowej dla dzieci i młodzieży na rok 2014
 
KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W MIELCU
2015-03-10
KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W MIELCU
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu uprzejmie informuje, że w dniu 11.03.2015r. w godzinach od 8.00 do 15.00 zostaną uruchomione w budynku Urzędu Gminy w Padwi Narodowej stanowiska ds. obsługi zeznań rocznych za 2014r., w tym z możliwością przesłania zeznań drogą elektroniczną.
 
WÓJT GMINY PADEW NARODOWA PRZEDSTAWICIELEM GMIN W KOMITECIE MONITORUJĄCYM REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPCKIEGO.
2015-03-06
WÓJT GMINY PADEW NARODOWA PRZEDSTAWICIELEM GMIN W KOMITECIE MONITORUJĄCYM REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPCKIEGO.
Wójt Gminy Padew Narodowa przedstawicielem gmin z Obszaru I (gminy wchodzące w skład powiatów: mieleckiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, kolbuszowskiego i niżańskiego) w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podkarpackiego.
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA ŻŁOBKA ˝MAŁE SMYKI˝
2015-03-06
INFORMACJA DOTYCZĄCA ŻŁOBKA ˝MAŁE SMYKI˝
Stowarzyszenie OMNIBUS jako organ prowadzący Niepubliczne Przedszkole "Smyki" ul. Jana Pawła II 4 w Padwi Narodowej (obok Urzędu Gminy) zamierza poszerzyć swoją ofertę adresowaną do Dzieci i ich Rodziców.
 
INFORMACJA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ˝SMYKI˝ O ZAPISACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016
2015-03-06
INFORMACJA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ˝SMYKI˝ O ZAPISACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Informacja Niepublicznego Przedszkola "Smyki" w Padwi Narodowej o zapisach na rok szkolny 2015/2016.
 
DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY.
2015-03-03
DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY.
Informujemy, że w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 12:00 w Biurze Rady Gminy w Padwi Narodowej (pokój nr 11 Urzędu Gminy) pełnione asą dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Padwi Narodowej.
 
INFORMACJA O ZAPISACH DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ˝PROMYCZEK˝ NA ROK 2015/2016
2015-02-26
INFORMACJA O ZAPISACH DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ˝PROMYCZEK˝ NA ROK 2015/2016
 
 
PODZIĘKOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW WSI PADEW NARODOWA.
2015-02-24
PODZIĘKOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW WSI PADEW NARODOWA.
Soltys i Rada Sołecka wsi Padew Narodowa dziękują mieszkańcom wsi za okazane zaufanie i oddane głosy w wyborach w dniu 22 lutego 2015 r.
 
INFORMACJA WÓJTA GMINY O PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA WODY  Z GMINNEGO WODOCIĄGU W PADWI NARODOWEJ
2015-02-23
INFORMACJA WÓJTA GMINY O PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA WODY Z GMINNEGO WODOCIĄGU W PADWI NARODOWEJ
Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu z dnia 03.02.2015 r. informuję, że woda z  wodociągu sieciowego Padew Narodowa odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 
APEL O NIEWYPALANIE SUCHYCH TRAW.
2015-02-23
APEL O NIEWYPALANIE SUCHYCH TRAW.
 
 
2015-02-17
INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU OWOCÓW I WARZYW PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNĄ DYSTRYBUCJĘ.
Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w odbiorze owoców i warzyw przeznaczonych na bezpłatną dystrybucję (w związku z embargiem rosyjskim) mogą uczestniczyć organizacje charytatywne i inne organizacje: szkoły, przedszkola, domy dziecka, placówki wychowawcze, zakłady karne, szpitale, domy spokojnej starości…
 
WALENTYNKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
2015-02-16
WALENTYNKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
W sobotę 14.02.2015r. na hali sportowej Zespołu Szkół w Padwi Narodowej odbył się I Walentynkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy.
 
KOMUNIKAT STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO.
2015-02-16
KOMUNIKAT STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO.
Zarząd Powiatu Mieleckiego informuje, że główna siedziba Starostwa Powiatowego w Mielcu mieści się obecnie w budynku przy ul. Wyspiańskiego 6 w Mielcu.
 
2015-02-16
WYNIKI WYBORÓW SOŁTYSA W KĘBŁOWIE
Józef Dul ponownie wybrany na sołtysa wsi Kębłów.
 
2015-02-12
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH
Informujemy, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą Nr 9/2014 zarządziła termin wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych na 31 maja 2015 roku.
 
2015-02-10
TRWAJĄ PRACE NAD STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY PADEW NARODOWA
W gminie Padew Narodowa trwają prace związane z przygotowaniem strategii rozwoju gminy budowanej z zapewnieniem udziału przedstawicieli lokalnej społeczności.
 
2014-12-23
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2015 ROK
Harmonogram odbioru odpadow komunalnych na rok 2015.
 
ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
2010-03-10
ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
Informujemy Szanownych Państwa, że na stronie internetowej Cyfrowy Urząd można wypełnić i wydrukować wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 
ANKIETYZACJA MIESZKAŃCÓW NA CELE OPRACOWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
WYBORY PREZYDENTA RP - 10 MAJA 2015
RADARY METEOROLOGICZNE
PROT
Wodne Forum Dyskusyjne
Foto Galeria
Wydziały Zamiejscowe KUL w Stalowej Woli
Powrót na górę strony
Licznik odwiedziń: 0292627
Urząd Gminy w Padwi Narodowej, Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa, woj. podkarpackietel.: (+48 15) 851 44 60
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x